Vælg en side

Alle akvarier er nu indkørt og jeg vil her lave en oversigt og sammenligning af de forskellige målinger. Jeg er noget overrasket over hvor lidt de forskelle soil har udskilt af stoffer i hele indkøringsperioden. Man høre altid at soil udskiller så meget i starten, især ammonium. Da denne test er udført med henblik på at holde rejer, har jeg derfor ikke brugt så store mængder Soil. Det er i hvert akvarie fyldt 4 liter soil i, hvilket svare til 2.5 cm i hvert akvarie (64 liter). Et større lag soil havde nok ændret lidt på tallene i alle målinger.

De forskellige soil der er brugt i testen

  1. ADA Aqua Soil Amazonia II
  2. GlasGarten Environment Aquarium Soil
  3. Ibaraki Akadama
  4. JBL ProScape ShrimpSoil
  5. Shirakura Red Bee Sand
  6. Tropica Aquarium Soil

Jeg har i testen kørt med minimal vandskifte, og faktisk kun skiftet vand 6 gange på de 2 måneder indkøringen stod på. Ud fra resultatet på mine målinger har jeg ikke ment det har været nødvendigt med større og oftere vandskifte. Det skal dog nævnes at der ingen dyr er komme i akvarierne før de 2 måneder var gået og alle målinger var som de skulle.

Vandet der blev brugt i testen havde en værdi på 10-14 uS efter det blev renset i mit osmoseanlæg. Det blev derefter blandet med SaltyShrimp Bee Shrimp Mineral GH+ til 290-300 uS.

Oversigt over vandskifte, hyppighed og antal udskiftet vand.

Vandskifte perioderVand udskiftet
Uge 180%
Uge 250%
Uge 450%
Uge 525%
Uge 715%
2 måneder10%


TDS

TDS målingerne følges fint ad i efter et par uger. Der er lidt forskel de første par uger i målingerne. Det er dog svært at sige når man måler TDS, hvad der gør de forskellige udsving, da de forskellige Soil, både suger til sig af hvad der er i vandet og samtidig udskiller stoffer til vandet.

PH

Der har været lidt udsving i PH værdien i indkøringen. Men de alle stabile over hele dagen på de kontrol målinger jeg har laver. Der har også været større vandskifte i hele perioden. Det bliver spændende og se på sigt hvordan de holder PH værdien på sigt, med mindre vandskifte på ca 10% om ugen.

Nitrit (NO2)

Nitrit er det kun soil 1 fra ADA der skiller sig ud på uge 2. Der blev da alle akvarier blevet startet op tilført en lille knivspids fint folder til at sætte gang i bakterierne. Dette blev også tilført i uge 4 og uge 5 for at teste filter funktionen. Det ses tydeligt i på nitrit testen at filteret ikke var helt klar til at omdanne nitrit til nitrat endnu i uge 5. I uge 7 er filteret indkørt og nitrit testen viser alle det mindste der kan testes.

Nitrat (NO3)

Målingerne af nitrat er det kun akadama er udskiller sig i uge 1 , samt ADA i uge 4. Ellers kan det ses hvornår filteret begynder og arbejde, som på målingerne af nitrit. Alle målinger har været acceptable til rejer.

Ammonium (NH4)

Dette er de test der overrasker mig mest, da det altid siges at soil udgiver meget NH4 i indkøringen. De har alle udskilt lige meget (lidt). Alle målinger har været ens og har i hele perioden været inden for de mindste grænser der kan måles.

GH

GH svinger lidt alt efter hvilken soil jeg måler på i starten. Det viser at de forskelle soil stadig suger til sig af mineraler i vandet.

KH

Jeg efter første vandskifte lavet en kontrol måling af KH, som gav 0. Det giver fint mening når det opsaltet osmosevand jeg bruger i testen er helt uden KH.

Kom gerne med dit input til min test. Er der noget der kunne havde været lavet anderledes, eller andet skal du være velkommen til at kontakte mig, enten en kommentar her, en mail eller på facebook.

Både ris og ros modtages meget gerne. 😉